FP6000E

Helautomatisk vinkelsvets

Drivning: 100% elektrisk
Svetsmått: 640 x 510 mm
Max. produkthöjd: 150 mm
Kapacitet: upp till 50 PPM

FP6000

Helautomatisk vinkelsvets

Drivning: 100% elektrisk
Svetsmått: 640 x 510 mm
Max. produkthöjd: 150 mm
Kapacitet: upp till 50 PPM

FP6000CS

Helautomatisk vinkelsvets

Drivning: 100% elektrisk
Svetsmått: 640 x 510 mm
Max. produkthöjd: 200 mm
Kapacitet: upp till 50 PPM
Inmatningsbanor: closing system

 

FP6000CS Inox

Helautomatisk vinkelsvets i rostfritt utförande

Drivning: 100% elektrisk
Svetsmått: 640 x 510 mm
Max. produkthöjd: 200 mm
Kapacitet: upp till 60 PPM
Inmatningsbanor: closing system

FP8000CS

Helautomatisk vinkelsvets

Drivning: 100% elektrisk
Svetsmått: 840 x 710 mm
Max. produkthöjd: 250 mm
Kapacitet: upp till 60 PPM

HS500E

Helautomatisk sidosvets

Drivning: 100% elektrisk
Svetsmått: 500 mm
Max. produkthöjd: 200 mm
Kapacitet: upp till 70 PPM

 

HS500

Helautomatisk sidosvets

Drivning: 100% elektrisk
Svetsmått: 500 mm
Max. produkthöjd: 200 mm
Kapacitet: upp till 100 PPM

HS500 Servo

Helautomatisk sidosvets

Drivning: 100% elektrisk
Svetsmått: 500 mm
Max. produkthöjd: 200 mm
Kapacitet: upp till 120 PPM

HS700

Helautomatisk sidosvets

Drivning: 100% elektrisk
Svetsmått: 700 mm
Max. produkthöjd: 250 mm
Kapacitet: upp till 60 PPM

HS800

Helautomatisk sidosvets

Drivning: 100% elektrisk
Svetsmått: 820 mm
Max. produkthöjd: 350 mm
Kapacitet: upp till 65 PPM

HS800 Servo

Helautomatisk sidosvets

Drivning: 100% elektrisk
Svetsmått: 820 mm
Max. produkthöjd: 350 mm
Kapacitet: upp till 80 PPM

BP800AS

Helautomatisk Rakinmatad Banderollmaskin

Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Krymptunnel: enkelkammare
Kapacitet: upp till 12 PPM

BP800AS Special
Trycksaker

Helautomatisk rakinmatad Banderollmaskin

Inmatning:  special filmmatning för trycksaker & dylikt
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm

Finns även i BP1102AS version

BP802AS

Helautomatisk Rakinmatad Banderollmaskin

Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Krymptunnel: dubbelkammare
Kapacitet: upp till 25 PPM

BP802AS TC

Helautomatisk rakinmatad Banderollmaskin

Inmatning:  TC enhet ( helt försluten krympning )
Svetsmått: 760 mm
Kapacitet: upp till 25 PPM

BP1102AS

Helautomatisk Rakinmatad Banderollmaskin

Svetsmått: 1070 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Krymptunnel: dubbelkammare
Kapacitet: upp till 15 PPM

BP1102AS TC

Helautomatisk rakinmatad Banderollmaskin

Inmatning:  TC enhet ( helt försluten krympning )

Svetsmått: 1070 mm

Kapacitet: upp till 15 PPM

BP1402AS

Helautomatisk Rakinmatad Banderollmaskin

Svetsmått: 1370 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 12 PPM

BP600AR 150R

Helautomatisk sidoinmatad Banderollmaskin

Krymptunnel: enkelkammare
Svetsmått: 550 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 25 PPM
Yttermått: endast 2705 x 895 mm ( inmatningsbana + 1255 mm )

BP600AR 150R Duplex

Helautomatisk sidoinmatad Duplex Banderollmaskin

Svetsmått: 550 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 2 x 25 PPM

BP800AR 150Z

Helautomatisk Rakinmatad Banderollmaskin

Inmatningsbana:  Z enhet 150 mm
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Krymptunnel: enkelkammare
Kapacitet: upp till 15 PPM

BP800AR 150Z Special
Snusdosor

 

Helautomatisk Rakinmatad Banderollmaskin

Inmatningsbana:  Z enhet 150 mm
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Krymptunnel: enkelkammare
Kapacitet: upp till 15 PPM

BP800AR 150Z + Divider

 

Helautomatisk Rakinmatad Banderollmaskin

Inmatningsbana:  Z enhet 150 mm + DV150 Divider
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Krymptunnel: enkelkammare
Kapacitet: upp till 15 PPM

BP800AR 350-P

Helautomatisk sidoinmatad banderollmaskin

Krymptunnel: enkelkammare
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 15 PPM

BP800AR 150Z Special Pizza

 

Helautomatisk sidoinmatad Banderollmaskin

Inmatning:  special inmatningsenhet för pizzakartonger
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 15 PPM

BP800AR 230R

Helautomatisk sidoinmatad Banderollmaskin

Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Krymptunnel: enkelkammare
Kapacitet: upp till 15 PPM

BP800AR 230R Duplex

Helautomatisk sidoinmatad Duplex Banderollmaskin

Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Krymptunnel: enkelkammare
Kapacitet: upp till 2 x 15 PPM

BP800AR 280ST Stacker

Helautomatisk sidoinmatad Banderollmaskin

Inmatningsenhet:  pneumatisk Stacker
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
K
apacitet: upp till 17 PPM

BP802AR 230R

Helautomatisk sidoinmatad Banderollmaskin

Inmatningsbana: 230 mm
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Krymptunnel: dubbelkammare
Kapacitet: upp till 20 PPM

BP802AR 280R-S

Helautomatisk sidoinmatad Banderollmaskin

Inmatningsbana: 280 mm
Tillval: sorter 1 – 3 banor
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Krymptunnel: dubbelkammare
Kapacitet: upp till 20 PPM

BP802ARV 280R-P Pads

 

Helautomatisk sidoinmatad Banderollmaskin

Inmatning: upp till 3 inmatningsbanor
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Tillval: Pad & Sorter enhet
Kapacitet:  upp till 25 PPM

BP802ARV 350R-S / SP Pads

 

Helautomatisk sidoinmatad Banderollmaskin

Inmatning: upp till 4 inmatningsbanor
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Tillval: Pad & Sorter enhet
Kapacitet:  upp till 25 PPM

BP802ALV 600R

Helautomatisk rakinmatad Banderollmaskin

Inmatning: upp till 6 inmatningsbanor
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Tillval: Pad & Sorter enhet
Kapacitet:  upp till 25 PPM

BP802ALV 600R Duplex

 

Helautomatisk rakinmatad Banderollmaskin

Duplex version
Inmatning: upp till 6 inmatningsbanor
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet:  upp till 2 x 25 PPM

BP802ALV 600R-P

 

Helautomatisk rakinmatad Banderollmaskin

Inmatning: upp till 6 inmatningsbanor
Svetsmått: 760 mm
Max. produkthöjd: 380 mm
Tillval: Pad & Sorter enhet
Kapacitet:  upp till 25 PPM

XP650 ASX

Helautomatisk rakinmatad Overlap krympfilmsmaskin

Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 25 PPM
Tillval: enhet för centrering utav tryckt film

 

XP650 ARX

Helautomatisk sidoinmatad Overlap krympfilmsmaskin

Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 25 PPM
Tillval: enhet för centrering utav tryckt film

XP650 ARX-VS Inox

Helautomatisk sidoinmatad Overlap krympfilmsmaskin

Inox / Rostfri version
Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 25 PPM
Tillval: enhet för centrering utav tryckt film

XP650 ARX Duplex

Helautomatisk sidoinmatad Overlap krympfilmsmaskin

Duplex version
Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 2 x 25 PPM
Tillval: enhet för centrering utav tryckt film

XP650 ARX-P Pads

Helautomatisk sidoinmatad Overlap krympfilmsmaskin
inkl. enhet för pads inmatning

Max. produkthöjd. 380 mm
Tillval: enhet för centrering utav tryckt film
Kapacitet: upp till 25 PPM

XP650 ARX-T Tråg

Helautomatisk sidoinmatad Overlap krympfilmsmaskin
inkl. enhet för tråg inmatning

Max. produkthöjd: 380 mm
Tillval: enhet för centrering utav tryckt film
Kapacitet: upp till 25 PPM

XP650 ALX

Helautomatisk Rakinmatad Overlap krympfilmsmaskin

Inmatningsbanor: upp till 6 st
Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 25 PPM

Tillval: enhet för centrering utav tryckt film

XP650 ALX-P Pads

Helautomatisk rakinmatad Overlap krympfilmsmaskin
inkl. enhet för pads inmatning

Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 25 PPM

Tillval: enhet för centrering utav tryckt film

 

XP650 ALX-T Tråg

Helautomatisk rakinmatad Overlap krympfilmsmaskin
inkl. enhet för tråg inmatning

Max. produkthöjd: 380 mm
Kapacitet: upp till 25 PPM

Tillval: enhet för centrering utav tryckt film