Pronton är en påsförslutare som monteras på väggen eller på ett arbetsbord. Mycket bra där utrymmet är begränsat.

Svetsen är designad för att svetsa vanliga PE eller PP påsar. En timer garanterar att rätt svetstid uppnås. Den smarta designen gör att man aldrig behöver släppa påsen för att trycka ner armen. Ett enkelt tryck på plattan under svetsbackarna gör att dessa stängs och svetsen aktiveras. En kontrollampa visar när svetbackarna är aktiva.

Stäng