Med hjälp av ett nytt revolutionerande kompakt ”form/fill/seal” system som använder vanlig slang eller rullpåsar kan man öka produktion och nyttjandegrad. Speedpack Hybrid tillverkar rullpåsar i linje när slang används. Maskinen har en exceptionell tillförlitlighet och enkelhet. Fördelen ligger i maskinens design, vilken tillåter många användningsområden samt möjligheter att komplettera med kringutrustning. Man slipper helt problemen med formrör, längsgående svets samt de komplicerade inställningar som traditionella FFS-maskiner har.

Stäng