Med 4,5 meter lång sladd är Super Cello perfekt för svetsning av större gods. Ett bekvämt grepp och enkel inställning av temperaturen (60-250C)gör denna maskin mycket lätthanterligt och konstantvärmen minimerar underhållet.

Stäng